Autoprotect Warranty - często zadawane pytania:

Co chroni ubezpieczenie Autoprotect Warranty?
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty usunięcia awarii zespołów i elementów pojazdu objętych ochroną ubezpieczeniową, a także pomoc Assistance.

Jakich samochodów dotyczy ochrona udzielana w ramach ubezpieczenia Autoprotect Warranty?
Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęty samochody nowe i używane w wieku nie przekraczającym 12 lat, o przebiegu nie większym niż 200.000 km.


Na jaki okres można ubezpieczyć samochód?
Okres ochronny może wynieść opcjonalnie: 3, 6, 12, 24 lub 36 miesięcy.

Jaka jest maksymalna kwota odszkodowania?
W zależności od wybranego wariantu pokrywamy koszty napraw o wysokości łącznej od 2 do 12 tysięcy złotych.

Jakie warunki musi spełniać samochód, aby mógł być ubezpieczony?
Oprócz spełniania kryterium wieku i przebiegu, powinien być sprawny i posiadać ważne badanie techniczne.redLine
Loga Autoprotect Red Sands Mondial Assistance
Copyright © Autoprotect Polska 2011 www.autoprotect.com.pl ewipo.pl
Auto gwarancja Auto GAP Auto protect