Masz awarię?
Procedura likwidacji szkody

Jeżeli na skutek awarii Twój samochód jest unieruchomiony

Zadzwoń pod numer: (+48 22) 522 27 68

               
   Zapewni Ci bezpłatny transport do warsztatu naprawczego


Jeżeli Twój samochód jest już w warsztacie naprawczym należy:


  • Zgłosić szkodę telefonicznie do Autoprotect Polska pod nr tel. (+48 22) 856 80 44
  • Prześlij do Autoprotect Polska wypełniony formularz zgłoszenia awarii na adres e-mail: szkody@autoprotect.com.pl
    lub pod nr faksu:      (+48 22) 646 99 28 (można go pobrać z naszej strony www.autogwarancje.pl lub www.autoprotect.pl)
  • Przed rozpoczęciem naprawy prześlij bezpośrednio lub za pośrednictwem warsztatu naprawczego kosztorys naprawy pojazdu.
  • Przedstawiciel Autoprotect Polska ustali bezpośrednio z warsztatem naprawczym ostateczny zakres i koszt naprawy.
  • Jeśli awaria jest objęta ochroną udzielaną w ramach posiadanego przez Ciebie wariantu ubezpieczenia Autoprotect Warranty, prześlemy Ci autoryzację szkody – możesz zlecić rozpoczęcie naprawy pojazdu.
  • Po zakończeniu naprawy prześlij do nas fakturę za naprawę pojazdu – Ty możesz już korzystać  z samochodu.
  • Po weryfikacji zgodności faktury z udzieloną autoryzacją szkody, wypłacimy Tobie lub upoważnionemu przez Ciebie warsztatowi, który dokonał naprawy Twojego samochodu, odszkodowanie w uzgodnionej wcześniej wysokości .

PAMIĘTAJ:
Nie rozpoczynaj i nie zlecaj naprawy pojazdu przed zgłoszeniem szkody do administratora programu Autoprotect Polska Sp. z o.o.

Copyright © Autoprotect Polska 2011 www.autoprotect.com.pl ewipo.pl
Auto gwarancja Auto GAP Auto protect