Suma ubezpieczenia
Limit odpowiedzialności

W każdym z dostępnych wariantów ubezpieczenia określona jest suma ubezpieczenia tj. maksymalna wartość odszkodowań jakie możesz otrzymać w całym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Oznacza to, że otrzymasz odszkodowanie za wszystkie naprawy awarii jakie wystąpią w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej do kwoty przypisanej do danego wariantu:

Wariant I – suma ubezpieczenia wynosi   2.000 zł,

Wariant II – suma ubezpieczenia wynosi   4.000 zł,


Wariant III – suma ubezpieczenia wynosi  8.000 zł,

Wariant IV – suma ubezpieczenia wynosi 12.000 zł.

 

Copyright © Autoprotect Polska 2011 www.autoprotect.com.pl ewipo.pl
Auto gwarancja Auto GAP Auto protect