Autogwarancje.pl

podpisywanie dokumentów

UMOWA KUPNA SPRZEDAZY SAMOCHODU – najważniejsze informacje + wzór

Masz w planach w najbliższym czasie zakup samochodu używanego? Planujesz sprzedać dotychczasowo używane auto? Nie zapomni o dokumentach, które są potrzebne podczas tego procesu.

Czym jest umowa kupna-sprzedaży?

Poprawną nazwą, zgodną z art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego jest umowa sprzedaży. Taka umowa jest umową cywilnoprawną. Sprzedawca zobowiązuje się w niej do przeniesienia na kupującego własności pojazdu oraz wydania go. Kupujący natomiast gwarantuje, że odbierze samochód i zapłaci sprzedawcy ustaloną cenę .

Co musi znaleźć się w dobrej umowie kupna-sprzedaży?

 Umowa musi zawierać: datę i miejsce kupna/sprzedaży, dane obiektu sprzedaży. W umowie niezbędne są również dane obu stron umowy takie jak imiona i nazwiska kupującego i sprzedającego, adresy zamieszkania, numery PESEL.

  • Warunki umowy

Szczegóły transakcji warto ustalić jeszcze przed sporządzeniem umowy. W umowie powinny znaleźć się opisane następujące warunki: cena samochodu, data odebrania pojazdu, sposób zapłaty oraz informacje dodatkowe, istotne z punktu widzenia obu stron.

  • Postanowienia

Podczas podpisywania umowy bardzo ważne są postanowienia końcowe ochraniające obie strony. kupującego powinien poświadczyć, że zapoznał się ze stanem technicznym kupowanego pojazdu. Sprzedający natomiast musi podpisać się pod zaświadczeniem, że sprzedawany pojazd jest jego własnością oraz że nie został zajęty przez komornika sądowego oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. Równie ważna jest też informacja, że w sprawach nieuregulowanych umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

  • Popisy

Umowę trzeba sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jedną podpisuje sprzedający, drugą kupujący. Bez podpisów umowa jest nie ważna.

Zarówno kupujący, jak i sprzedający z podpisaną umową muszą zjawić się później we właściwym urzędzie. Pierwszy, by auto zarejestrować i opłacić stosowne podatki (wypełniając m.in. deklarację PCC-3, czyli podatek od czynności cywilnoprawnych), drugi, by auto wyrejestrować.

Po co zawierana jest umowa?

Sporządzona Umowa zabezpiecza interesy kupującego oraz sprzedającego. Ułatwia dochodzenie roszczeń od sprzedawcy lub kupującego w razie oszustwa, a także pozwala szybko i sprawnie zarejestrować pojazd.

Specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy wzór takiej umowy do pobrania: