Autogwarancje.pl

Moje dokumenty

Kup samochód i zweryfikuj jego stan techniczny.
• Zgłoś zakup wybranego pojazdu
• Pojedź na weryfikację stanu technicznego pojazdu w warsztacie współpracującym z autogwarancje.pl,
• Sprawdź stan techniczny pojazdu w warsztacie.

Aktywuj Autogwarancję
Prześlij komplet dokumentów pojazdu w terminie 3 dni od chwili kontroli w warsztacie na stronę autogwarancje.pl lub na adres biuro@autogwarancje.pl
• Dowód zakupu (np. Faktura, umowa kupna-sprzedaży)
• Dowód rejestracyjnym pojazdu, (tzw. dowód “miękki”/ pozwolenie czasowe)
• Listę kontrolną pojazdu z kontroli w warsztacie (na jej podstawie pojazd jest kwalifikowany do aktywacji gwarancji).

Gwarancja zostaje uruchomiona w terminie 3 dni roboczych zgodnie zakresem Gwarancji wskazanym w Szczegółowych Warunkach Gwarancji. W przypadku nie spełnienia warunków wymaganych do aktywacji Gwarancji Klient ma prawo do uzupełnienia braków w terminie 7 dni roboczych lub wskazania innego pojazdu do objęcia Gwarancją w terminie 90 dni od chwili zakupu Gwarancji na autogwarancje.pl.