Autogwarancje.pl

Polityka prywatności

 • Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy autogwarancja.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony pod adresem domeny www.autogwarancja.pl, zwanej dalej Witryną, przez “Grupa MOTO Karolina Wudzińska z siedzibą w Łodzi, pod adresem ul. Przybyszewskiego 99, 93-126 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście, pod numerem REGON: 100120304, NIP: 7272509738 będącą właścicielem Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług lub produktów, będącą jednocześnie administratorem danych, zwaną dalej również Administratorem.

 • Dane gromadzone przez Witrynę zabezpieczone są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej Rozporządzeniem oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 • Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych podczas korzystania z Witryny, w tym dokonywania zakupów w ramach Sklepu, oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 • Cel i zakres przetwarzanych przez Administratora danych wynika z działań podejmowanych przez użytkowników Witryny, w tym klientów Sklepu.

 • W ramach oferowanych usług Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych obywało się zgodnie z obowiązującym prawem.

Dlaczego prosimy Cię o udostępnienie danych osobowych?

Prosimy Cię o udostępnianie danych osobowych (między innymi) w celach takich, jak:

– kupowanie produktów przez internet;
– prowadzenie indywidualnego konta użytkownika;
– otrzymywanie informacji na temat produktów;
– uczestnictwo w społecznościach internetowych, w tym korzystanie z naszych blogów oraz stron i/lub kanałów informacyjnych w serwisach społecznościowych;
– uczestnictwo w promocjach lub konkursach,
– przechowywanie Twoich preferencji na potrzeby przyszłych relacji i komunikacji;
– pomoc w rozwijaniu naszych usług internetowych;
– otrzymywanie spersonalizowanych komunikatów, ofert specjalnych i reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań w oparciu o udostępnione nam informacje oraz o informacje zgromadzone przez nas za pośrednictwem plików cookie i innych podobnych technik związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron/mediów społecznościowych/blogów;
– wypełnienie ankiety z opinią o zakupionym produkcie/dokonanej transakcji w Sklepie oraz zamieszczenie jej na stronie Sklepu;
– uzyskanie opinii o zakupionym produkcie i/lub Sklepie oraz umieszczenie jej na stronach określonych w zgodzie podmiotów;
– umieszczenie opinii na stronie www.autogwarancje.pl.

Główne cele zbierania danych osobowych:

 • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży (z rejestracją konta klienta) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia;

 • świadczenie Usług Elektronicznych przeznaczonych dla użytkowników Witryny/klientów Sklepu na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c Rozporządzenia;

 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora (newsletter e-mail, newsletter SMS) na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia.

Jakie dane osobowe możemy gromadzić?

I. Dane zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny.

 •  Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych identyfikujących użytkowników, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

 • Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu obsługi Witryny i zapewnieniu możliwości udostępniania Państwu interesujących informacji podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętania dokonanych przez Państwa zakupów.
  Rodzaje plików cookies.

 • Cookies tymczasowe (sesyjne) – działają tylko podczas przeglądania stron Sklepu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie. Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, w przypadku zerwania połączenia z serwerem Użytkownik może wrócić w to samo miejsce na stronie.

 • Cookies trwałe – pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu Sklepu, co oznacza, że Sklep może zapamiętać ustawienia Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin. Dzięki temu Sklep staje się łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje preferencje zakupowe Klienta/Użytkownika. (zapamiętywanie wyborów klienta m.in. w zakresie produktów umieszczanych w koszyku, ustawienia walut, języków, ulubionych produktów, produkty w koszyku i w ulubionych; wersja strony; zgoda na dopasowanie treści; ustawienia języka, walut; statystyki klienta (jakie podstrony oglądał, co dodawał do koszyka);

 • Cookies podmiotów/firm zewnętrznych/sieci reklamowych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika w momencie, gdy dokonuje zakupów (Google Analytycs, Google Adwords, AdPilot,)

 • Sklep korzysta z usług partnerów
  handlowych powiązanych osobowo/kapitałowo.

 • Wymienione firmy, w celu realizacji usług marketingu internetowego wykorzystują powierzone im zgodnie z zawartymi umowami pliki cookies, które przy wykorzystywaniu odpowiedniej technologii pozwalają na identyfikację segmentów odbiorców, a tym samym docierania z właściwym przekazem reklamowym do odpowiednich użytkowników w określonym czasie i miejscu. Dane przetwarzane w ramach realizowanych umów z wymienionymi podmiotami nie służą identyfikacji użytkowników. Dane uzyskane za pomocą plików cookies przekazywane są wymienionym wyżej pomiotom wyłącznie w przypadku uzyskania zgody od użytkownika.

 • W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony mogą Państwo sami zadecydować, na jakie cookies zgadzacie się i tym samym, czy wyrażacie zgodę na korzystanie przez naszych Partnerów z danych zgromadzonych poprzez cookies, czy nie. Nie udostępnimy Państwa danych osobowych bez uprzedniego uzyskania takiej zgody.

 • Jednocześnie w każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje pomocy przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 • Firma AdPilot także oferuje opcję rezygnacji z otrzymywania plików cookie za pomocą tzw. „opt-out cookie”, które zablokuje umieszczanie tego typu plików w systemie komputera. Opcja ta zapobiegnie kojarzeniu konkretnych informacji z przeglądarką. W razie korzystania z kilku przeglądarek internetowych, lub kilku komputerów, operacja rezygnacji z plików cookie będzie musiała zostać przeprowadzona osobno na każdej z tych przeglądarek/komputerów.

 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć cookies ze swojego urządzenia końcowego, używając w tym celu ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta: http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.

 • Obok plików cookies Sklep może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować między innymi Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki internetowej, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

 • W Sklepie jest stosowany system analizy sieciowej (Google Analytycs), który może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google Analytycs stosuje w tym celu pliki cookies. Funkcją Google Analytycs jest ocena korzystania użytkowników z Witryny i poprawa jakości funkcjonowania Serwisu.

 • Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań klientów na stronie Sklepu, zbierania danych demograficznych o klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu.

 • Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających opinie do produktów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu. Podobnie w celu promocji Sklepu lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu mogą zostać użyte komentarze klientów.

II. Dane zbierane podczas rejestracji, dokonywania zakupów.

 • Sklep będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
  1) nazwisko i imię,
  2) adres e-mail,
  3) dane samochodu (marka, model, rok produkcji, numer vin, przebieg w dniu zakupu, rodzaj silnika,).
  4) numer telefonu,
  5) nazwa firmy,
  6) nr NIP.
  7) data urodzenia.
 • Podanie danych wskazanych w pkt 1-4 jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupów w ramach Witryny. Niepodanie tych danych może uniemożliwić dokonanie zakupów. Podanie danych wskazanych w pkt 5,6 jest konieczne w przypadku przedsiębiorców, celem wystawienia faktury VAT. Podczas rejestracji Klient może dobrowolnie podać swoją datę urodzenia, która w przypadku wyrażenia zgody na newsletter zgodnie z pkt. 3.6 Regulaminu jest użyta wyłącznie w celu przesłania specjalnej spersonalizowanej oferty z okazji urodzin;

  Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu.

 • Klient, który założył konto w Sklepie, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta oraz rezygnacje z produktu (bez zwrotu kosztów). Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

 • Mając na względzie zasadę minimalizacji Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta bez podania przyczyny;

 • Klient wypełniając formularz zapłaty za zamówione produkty może dodatkowo wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na przekazanie danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie / przebiegu transakcji w sklepie sprawneauto.pl podmiotom handlowym powiązanych osobowo/kapitałowo.
  ◦ w celach uzyskania opinii o zakupionym produkcie i/lub Sklepie oraz umieszczenia jej na stronach wymienionych podmiotów. Powyższa zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres biuro@autogwarancje.pl Wyrażona zgoda oznacza, że wymienione wyżej serwisy będą miały prawo zwrócić się do Klienta poprzez wskazany w zamówieniu adres e-mail z prośbą o udzielenie opinii na temat zakupionego produktu poprzez wypełnienie ankiety. Uzyskane w ten sposób opinie na temat produktów, usług, podmiotów sprzedających lub świadczących usługi dostarczają innym Kupującym cenne informacje dotyczące jakości produktów oraz obsługi w sklepach internetowych.

 • Szczegółowo informację dot. odbiorców, przetwarzania, okresu przechowywania i ochrony danych gromadzonych w związku z realizacją procesu sprzedaży przez Sklep autogwarancje.pl oraz realizacją usług przeznaczonych dla Klientów Sklepu autogwarancje.pl, zamieszczone są w regulaminie.

III. Inne dane zbierane przez Witrynę.

 • Użytkownik Witryny poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola może wyrazić zgodę na otrzymywanie e-mail newsletter lub/i sms newsletter. Wyrażenie powyższej zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Grupa Moto Karolina Wudzińska w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz na przesłanie na podany adres e-mail lub/i nr telefonu drogą elektroniczną lub/i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzących od GetHelp.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi. Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie. Dane osobowe podane w związku z korzystaniem z usługi newsletter SMS/e-mail będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy prawnej, tj. dopóki użytkownik nie wycofa udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu.

 • Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są przetwarzane, wyłącznie, w celu umożliwienia osobom zainteresowanym uzyskanie informacji dotyczącej oferowanych przez nas usług lub wyjaśnienia sprawy w związku, z którą zwrócił się użytkownik witryny i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania w tym przypadku udzielenia informacji, załatwienia sprawy, z którą zwrócił się użytkownik.

 • Przy wyrażeniu odrębnej zgody Sklep może gromadzić inne dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia konkursu lub promocji, zgodnie z regulaminem konkursu/promocji (np. zdjęcia).

 • Ponadto autogwarancje.pl w zależności od wybranych ustawień w różnych serwisach społecznościowych może przetwarzać dane osobowe dotyczące działań w obrębie profilów w tych serwisach, na przykład zamieszczone/udostępnione w nich zainteresowania, stan cywilny, płeć, nazwa użytkownika, zdjęcia, komentarze, treści itp.

Profilowanie

Administrator danych w sytuacji korzystania z form zautomatyzowanego przetwarzania danych opartego na wykorzystaniu danych osobowych do niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących oceny osobistych zainteresowań lub preferencji klientów przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Profilowanie nie ma na celu identyfikacji użytkowników, a jedynie zapewnienie dopasowania oferowanych usług i produktów do preferencji użytkowników. Zgoda na profilowanie jest dobrowolna i może zostać odwołana w każdym czasie, jednakże podejmując decyzję należy, pamiętać, że zgoda pozwoli zapewnić, że wyświetlane treści będą dopasowane do Państwa zainteresowań. Brak zgody nie oznacza, że nie będą Państwo otrzymywać żadnych reklam podczas korzystania z naszej strony – w takiej sytuacji w dalszym ciągu będą Państwo otrzymywali taką samą ilość reklam, ale niemających związku z Państwa aktywnością na naszej stronie.

Okres przetwarzania danych

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.
Dane pozyskane w związku z realizacją umowy sprzedaży przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji usług zgodnie z Regulaminem. Okres przechowywania danych jest uwarunkowany od wyboru opcji zakupów.
W przypadku udzielenia zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub podjęcia innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Udostępnianie Informacji

 • Podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 • W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów (Przelewy24, PayU, PayPal).

 • Na witrynie umieszczone są również wtyczki portali społecznościowych, które mogą powodować przekazywanie danych do innych administratorów.

 • Facebook Pixel. W ramach naszej witryny zostały zaimplementowane narzędzia marketingowe serwisu Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA).  W ramach tych narzędzi kierujemy do Państwa reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

 • Pixel Facebooka w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez użytkowników z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

 • Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na identyfikację użytkownika. Wiemy jedynie, jakie działania podjął użytkownik naszej witryny.

 • Informujemy jednak Państwa, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami na Państwa temat zebranymi w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich należy szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 • Google Analytics jest narzędziem dostarczonym przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o użytkownikach korzystaniu z naszej witryny. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

 • Więcej informacji dot. przetwarzania danych w ramach Google Analytics, znajduje się w wyjaśnieniach przygotowanych przez Google:
  https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 • Z uwagi na to, że Facebook Inc oraz Google LLC posiadają siedziby w USA i wykorzystują infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, firmy przystąpiły do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

 • Narzędzia społecznościowe. Na naszej witrynie prócz wtyczek Facobbok i Google, używane są jeszcze inne wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Twitter, Instagram, Youtobe, Pinterest.

 • Wyświetlając naszą witrynę, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy.

 • Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

 • Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

 • Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
  • Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
  • Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
  • Twitter – https://twitter.com/en/privacy,
  • Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
  • Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

 • Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Środki bezpieczeństwa

 • Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

 • Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep nie będzie się zwracał do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 •  W ramach witryny po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła., macie Państwo w każdej chwili możliwość podglądu i edycji swoich danych. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@autogwarancje.pl

 • Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto, w dowolnym momencie mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • W zakładce kontakt zamieszczono dane kontaktowe do siedziby, która czuwa nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych przez Grupa Moto Karolina Wudzińska W przypadku stwierdzenia ewentualnego naruszenia Twoich praw zachęcamy do kontaktu. W trosce o bezpieczeństwo danych naszych Klientów wszelkie spostrzeżenia będą niezwłocznie sprawdzane tak, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony przetwarzanych danych.

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych lub usług innych operatorów. Takie strony internetowe lub usługi działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności, a usługi niezależne od nas regulaminy, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym użytkownicy Witryny, w tym Klienci Sklepu zostaną poinformowani na stronie www.autogwarancje.pl

 • Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą być przez Państwa podane pod adresem biuro@autogwarancje.pl